Reklamné oznámenie
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

 

POKLÁDKA ZÁMKOVEJ DLAŽBY (BEZ ZEMNÝCH PRÁC A MATERIÁLU)

   

Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 30 cm

m2

4.00€

Vyhotovenie hrubého podkladu do hr. 50 cm

m2

5.00€

Pokládka zámkovej dlažby hr. 4 – 6 cm

m2

8.00€

Pokládka zámkovej dlažby hr. 8 – 10 cm

m2

9.00€

Osadenie parkových obrubníkov

m

5.00€

Osadenie cestných obrubníkov

m

8.00€

Osadenie dlažby do betónu (namiesto obrubníka)

m

8.00€

Príplatok za pokládku dlažby (kocky) do 10×10 cm

m2

6.00€

Dorezanie dlažby hr. 4 – 6 cm

m

4.00€

Dorezanie dlažby hr. 8 – 10 cm

m

6.00€

Pokládka palisád výšky do 50 cm

ks

2.00€

Pokládka palisád výšky nad 50 cm

ks

4.00€

Osadenie odvodňovacieho žľabu do betónu

m

8.00€

Uloženie prídlažby

m

5.00€

Rozoberanie zámkovej dlažby

m2

3.00€

 

 

SÁDROKARTONÁRSKE PRÁCE – SDK

   

Montáž predsadených SDK stien

m2

8.00€

Lepenie SDK stien na podklad (rovný)

m2

7.00€

Stropný SDK podhľad zavesený (jednoduchý)

m2

8.50€

Pomocná konštrukcia zavesených SDK podhľadov

m2

2.00€

Stropný SDK podhľad v podkroví

m2

10.00€

Kazetový stropný SDK podhľad zavesený

m2

8.00€

Priečky SDK bez izolácie a inštalácií

m2

12.00€

Príplatok za každý ďalší plášť zo SDK dosky

m2

3.50€

Príplatok-vloženie izolácie do priečky a predsteny

m2

1.80€

Príplatok-vloženie izolácie krovu (za 1 vrstvu)

m2

2.40€

Osadenie fólie (parozábrany)

m2

1.30€

Osadenie SDK zárubne

ks

28.00€

Príprava konštrukcie pre osadenie svietidla

ks

4.00€

Vyhotovenie podhľadových odskokov, kastlíkov

m

7.00€

Pri konštrukcii nad 2,65 m výšky-pracovné lešenie

m2

0.60€

Presun hmôt v mieste stavby

t

39.00€

 

 

MALIARSKÉ A PRIDRUŽENÉ MURÁRSKE PRÁCE

   

Odstránenie nesúdržnej starej maľby interiéru

m2

1.25€

Odstránenie nesúdržných omietok 50 – 100%

m2

2.50€

Penetrácia stien, stropov a podlahy interiéru

m2

0.69€

Prednástrek – cementový špric

m2

2.90€

Omietka jadrová, štuková, jemná (ručne)

m2

5.90€

Stierkovanie stien, stropov

m2

4.90€

Vystuženie armovacou tkaninou (sieťkovanie)

m2

3.50€

Interiérová tenkovrstvová omietka

m2

3.50€

Maľovanie – klasický 2x náter (základný+vrchný)

m2

1.45€

Príplatok za styk farieb (viacfarebný náter)

m

0.55€

Tapetovanie stien

m2

7.90€

Lepenie polystyrenových lýšt a rýms s tmelením

m2

3.90€

 

 

 

BÚRACIE PRÁCE

   

Vybúranie priečok (pórobetón, tehla)

m2

6.50€

Vybúranie priečok (železobetón)

m2

15.00€

Vybúranie zárubní

ks

13.00€

Demontáž umakart. jadra a rozvodov kúpeľne

kpl

145.00€

Odsekanie – vybúranie obkladov, dlažby

m2

5.50€

Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 100 mm

m

40.00€

Rezanie ŽB panela (okná, dvere) do 150 mm

m

50.00€

Drážkovanie (pórobetón, tehla)

m

4.50€

Drážkovanie (železobetón)

m

9.00€

Odstránenie podláh (parkety, PVC)

m2

2.00€

Vybúranie vstavanej skrine

ks

17.00€

Sáčkovanie sute

os/hod

8.00€

 

 

MURÁRSKE PRÁCE

   

Murovanie betónovými tvárnicami DT 30 – 40

m3

31.00€

Betonáže základových múrov, pätiek, pásov

m3

24.00€

Viazanie betonárskej ocele (výstuž, KARI sieť)

kg

0.45€

Debnenie základov, vencov, prekladov

m2

15.00€

Rozoberanie debnení tradičných

m2

3.00€

Betonáže vencov, železobetónových dosiek

m3

29.00€

Zašalovanie stropu (liateho) systém Doka

m2

10.00€

Odšalovanie stropu Doka

m2

6.00€

Armovanie (viazanie) výstuže

kg

0.90€

Montáž keramického stropu

m2

19.00€

Montáž podpornej konštrukcie keram. stropu

m2

5.00€

Odšalovanie podpornej konštrukcie stropu

m2

3.00€

Prenájom debnenia Doka od

deň

0.25€

Vyhotovenie debnení schodiska priamočiarého

m2

39.00€

Rozoberanie debnení schodiska priamočiarého

m2

5.00€

Hydroizolácia natavením pásov asfaltových

m2

4.50€

Murovanie nosného muriva hr. 200 – 250 mm

m3

33.00€

Murovanie obvodového muriva 300 – 450 mm

m3

31.00€

Murovanie priečok hr. 75 – 175 mm

m2

8.00€

Väzba priečok muriva

m

3.90€

Murovanie rohov, kútov do iného uhla (pílenie)

m

6.00€

Osadenie prefabrikovaných prekladov (do 80kg)

ks

9.00€

Osadenie keramických prekladov

ks

4.00€

Osadenie oceľových zárubní

ks

24.00€

Montáž komínov z komplet sysémov

m

29.00€

 

NATIERASKÉ PRÁCE

   

Olejový náter sokla + 1 x latexový základ

m2

3.90€

Syntetický náter/nástrek kovových konštrukcií

m2

4.55€

Náter zárubní

m2

7.90€

Náter/nástrek radiátorov

m2

6.90€

Náter stupačiek, rúr

m

0.90€

Náter/nástrek klampiarských výrobkov a konštr.

m2

2.95€

Olejový náter stolárskych výrobkov

m2

7.90€

Odstránenie starého náteru

m2

4.30€

 

 

OBKLADAČSKÉ PRÁCE

   

Pokládka obkladov a dlažby do 40×40 cm

m2

15.00€

Pokládka obkladov a dlažby od 40 cm do 90 cm

m2

18.00€

Uloženie dlažby kosoúhlo (príplatok k položeniu)

m2

3.00€

Pokládka veľkoformátovej dlažby a mozik. pásov

m2

20.00€

Pokládka dlažby schodísk – priamočiarých

m

17.00€

Montáž listel, bombát, dekorov

ks

1.30€

Montáž soklíkov z dlažby, obkladu

m

3.00€

Montáž rohových – plastových líšt

m

2.50€

Pokládka obkladov prírodý/umelý kameň

m2

21.00€

Vykruženie otvorov

ks

4.00€

Položenie – vyliatie nivelačnej stierky, nivelácia

m2

3.50€

 

VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE + MONTÁŽ SANIT

   

Osadenie umývadla, osadenie WC (kombi)

ks

20.00€

Montáž WC konštrukcie + osadenie WC + SDK

ks

65.00€

Osadenie vodovodnej batérie

ks

10.00€

Osadenie a podmurovanie vane

ks

58.00€

Montáž nových rozvodov voda/odpad

vývod

19.00€

 

STOLÁRSKE PRÁCE, PODLAHY

   

Montáž plávajúcej podlahy

m2

4.00€

Montáž soklových líšt

m

2.00€

Montáž prechodových líšt

m

4.00€

Montáž obložkovej zárubne

ks

35.00€

Montáž prahu

ks

7.00€

Montáž pastových okien, dverí

m

6.00€

Montáž parapetov

m

5.50€

 

ZATEPLENIE FASÁD

   

Zateplenie fasády domu EPS-F (komplet)

m2

12.00€

Zateplenie fasády domu MW Nobasil (komplet)

m2

14.00€

Penetrácia pôvodného zvetralého podkladu

m2

1.30€

Osadenie okennej APU lišty, tmelenie spojov

m

0.90€

Príplatok za vyrovnanie fasády – rôzne hrúbky TI

m2

2.00€

Príplatok za výstupky okolo okien – šambrány

m

3.50€

Montáž prevetrávacej mriežky

ks

7.00€

Demontáž + montáž exter. parapetných dosiek

m

6.00€

Samotné zateplenie EPS-F

m2

5.00€

Samotné zateplenie MW – nobasil

m2

7.00€

Samotné sieťkovanie

m2

3.50€

Samotná penetrácia + fasádna omietka

m2

3.50€

Bleskozvod – úpravy, montáž, vloženie pod TI

m

6.90€

Montáž, demontáž, kotvenie lešenia

m2

2.60€

Prenájom lešenia

týž

0.25€

Presun lešenia

km

0.70€

 

BARIÉROVÉ BETÓNOVÉ OPLOTENIE 

   

Montáž betón. oplotenia do výšky 1800 mm

m

27.00€

Montáž betón. oplotenia do výšky 2100 mm

m

28.00€

Montáž betón. oplotenia do výšky 2400 mm

m

29.00€

Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 12, 15

m2

16.00€

Zhotovenie oplotenia z tvárnic DT 20, 25

m2

19.00€

 

MONTÁŽ PRIEHĽADNÉHO OPLOTENIA

   

Hĺbenie jamy

jama

4.30€

Betonáž + betón

jama

6.90€

Osadenie stĺpiku do 2400 mm

ks

1.80€

Osadenie stĺpiku do 2700 mm

ks

2.30€

Osadenie stĺpiku do 3800 mm

ks

4.30€

Osadenie vzpery do 2700 mm

ks

2.10€

Osadenie vzpery nad 2700 mm

ks

2.80€

Osadenie bránky

ks

30.00€

Osadenie brány

ks

72.00€

Upevňovací bavolet

ks

1.80€

Nanutie napínacieho drôtu

m

0.10€

Napnutie ostnatého drôtu

m

0.15€

Montáž plotového rámu

ks

8.30€

Montáž plotového rámu atyp

ks

9.10€

Montáž plotového panelu

ks

6.90€

Osadenie podhrabovej dosky

ks

7.20€

Zavesenie pletiva do 1400 mm

m

2.10€

Zavesenie pletiva do 1800 mm

m

2.50€

Zavesenie pletiva do 3000 mm

m

3.00€

Zavesenie pletiva nad 3000 mm

m

5.00€

Previazanie rohu

ks

1.10€

Príplatok za zavesenie pletiva do svahu

%

15.00€

Demontáž starého oplotenia

m

1.40€